Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики

Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики : підручник у 2 ч. — Ч. 2 / Н. О. Чікіна, А. М. Гайдаш, В. Д. Крупка [таін.].; за ред. Н. О. Чікіної. — X. : Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, 2013. — 216 с.