Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна

Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.
№ 1040 : Ядра, частинки, поля, Вип. 1(57). — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. — 89 с.