Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD

Шоман, Ольга Вікторівна. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD : навч. посібник / О. В. Шоман; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 288 с.