Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики

Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики за темою “Функції декількох змінних” : для студ. усіх спец. ф-тів МТ, МБ, ЕМБ, Е, АП, КІТ, ТОР, ТНР / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. І. А. Токмакова ; уклад. І. А. Токмакова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 32 с.