Комп'ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки

Аніщенко, Г. О. Комп'ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки : навч.-метод. посібник / Г. О. Аніщенко, О. К. Морачковський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 104 с.