Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення

Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. XVI Регіональної наук. студентської конф., 20-21 квіт. 2016 р. / Харківський політехнічний  ін-т, нац. техн. —116 с.