Прикладне термінознавство

Прикладне термінознавство : навч. посібник. Ч. 1 / Л. А. Васенко [та ін.] ; ред.: В. В. Дубічинський, Л. А. Васенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2003. — 146 с.