Тлумачний словник української мови

Івченко, А. О. Тлумачний словник української мови / А. О. Івченко. — 8-ме вид., стер. — Харків : Фоліо, 2005. — 540 с.