Сучасна ділова риторика

Олійник, О. Сучасна ділова риторика : нав. посібник / О. Олійник. — К. : Кондор, 2010. — 166 с.