Три товарища

Ремарк, Э. М. Три товарища / Э. М. Ремарк ; пер. с нем.: И. Шрайбер, Л. Яковенко ; худож. А. Быков ; авт. предисл. Л. Копелев. — Москва : Вита-Центр, 1992. — 416 с.