Практичний курс англійської мови

Практичний курс англійської мови : кн. для викл. : навч. посібник для студ. 2 курсу : до 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна та 175-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Ч. 2 / ред.: Л. М.Черноватий, В. І. Карабан. — Вінниця : Нова книга, 2007. — 100 с.