Мова ділової та професійної комунікації фахівця

Михайлова, Т.  В. Мова ділової та професійної комунікації фахівця : зб. тестів / Т. В. Михайлова, І. І. Снігурова, В. Ф. Шевченко ; дар. Т. В. Михайлова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 154 с.