Українська мова

Лепеха, Т. В. Українська мова : навч. посіб. для старшокласників, абітурієнтів, студ. нефілологічних ф-тів вищих навч. закл. / Т. В. Лепеха. — 4-те вид., доп. та перероб. —- Київ : Євшан-зілля, 2010. — 360 с.