Англійська мова для студентів технічних ВНЗ

Лазарєва, О. Я. English for technical students = Англійська мова для студентів технічних ВНЗ : навч. посібник / О. Я. Лазарєва, О. О. Ковтун ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2012. — 240 с.