Читай про свій фах

​Яновська, Г. В. Читай про свій фах = Read Your Major : навч.-метод. посібник / Г. В. Яновська, В. В. Басов, Є. Д. Левін ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 124 с.