От ненависти до любви

Браун, С. От ненависти до любви : роман / С. Браун ; [пер. с англ. Ю. Кирильченко, А. Новикова]. — М.: Экс- мо, 2013. — 448 с.