Американский детектив

Американский детектив : сб. / сост. В. Раткевич ; ред. Н. Памфилова ; пер. с англ. М. Ланина. — Санкт-Петербург : Хирон, 1991. — 303 с.