Науково-професійна письмова комунікація: анотування та реферування німецькою мовою

​Коляда, В. В. Науково-професійна письмова комунікація: анотування та реферування німецькою мовою = Wissenshaftliche und Professionelle Schriftliche Kommunikation: Annotieren und Referieren im Deutschen : навч. посібник / В. В. Коляда, О. В. Шахматова ; Харківський політехнічний ін‑т, нац. техн. ун‑т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 160 с.