Фрэнни и Зуи = Franny and Zooey

Сэлинджер, Д. Д. Фрэнни и Зуи  = Franny and Zooey / Д. Д. Сэлинджер ; пер. с англ. М. В. Немцов. — Москва : Э, 2018. — 222 с.