Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність : набрав чинності 16 січ. 2016 р. / відп. ред. В. А. Прудников. — Харків : Право, 2016. — 92 с.