Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 827

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун-т. № 827 : Юридичні науки / відп. ред. В. Л. Ортинський. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 303 с.