Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті / упор. Лівшиц Д. М. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 184 с.