Основи державного управління та місцевого самоврядування

Мороз, В. М.  Основи державного управління та місцевого самоврядування : текст лекцій : у 2-х ч. — Ч. 2 : Основи місцевого самоврядування / В. М. Мороз. — Харків : НТУ «XПI», 2011. — 142 с.