Кримінальна відповідальність та форми її реалізації

Туляков, В. О. Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : навч.-метод. посібник / В. О. Туляков, Є. Ю. Полянський, М. М. Дмитрук ; Одеська юрид. акад., нац. ун-т. — Одеса : Фенікс, 2015. — 44 с.