Інтелектуальна власність

Капінос, М. М. Інтелектуальна власність : підручник / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 348 с.