Історія держави і права України

Історія держави і права України. Словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, A. M. Павлюк / під ред. М. М. Шитюка. — К. : Кондор, 2011. — 284 с.