Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ

Злобін, Г. Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ : навч. посібник / Г. Г. Злобін, Р. Є. Рикалюк. — 2-ге вид. — К.: Каравела, 2012. — 224 с.