Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. Вип. 11 / ЖВІ ДУТ ; дар. Ю. Г. Даник ; відп. ред. Р. В. Дзюбчук. — Житомир : ЖВІ ДУТ, 2015. — 176 с.