Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут". — Випуск № 2. — Київ : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2012. — 110 с.