Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 831

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун–т. № 831 : Інформатизація вищого навчального закладу / відп. ред. Д. В. Федасюк. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 99 с.