Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 830

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 830 : Комп'ютерні системи та мережі / відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 179 с.