Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 826

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 826 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 431 с.