Методичні вказівки до лабораторної роботи «Створення схематичних зображень у векторному редакторі Inkscape»

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Створення схематичних зображень у векторному редакторі Inkscape” з курсу “Математичні основи комп'ютерної графіки” : для студ. напряму 6.040302 Інформатика і курсу “Комп'ютерна графіка” для студ. напряму 6.040303 Системний аналіз / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. Л. Б. Кащеєв. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 12 с.