Аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування

Шамардіна, В. М. Аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування : лаб. практикум з курсу “Теорія автоматичного керування” для студ. денної форми навч. за напрямком “Електромеханіка” / В. М. Шамардіна, Л. В. Асмолова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 92 с.