Проектування та розробка скінченноелементного програмного забезпечення

Бреславський, Д. В. Проектування та розробка скінченноелементного програмного забезпечення : монографія / Д. В. Бреславський, Ю. М. Коритко, О. А. Татарінова ; дар. Д. В. Бреславський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 232 с.