Методи нанолітографії

Методи нанолітографії / В. В. Петров [та ін.] ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України. — Київ : Наук. думка, 2015. — 262 с.