Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформатика»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика” : для студ. спец. 6.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” та 6.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Н. В. Павлій, А. Г. Мамонтов, С. А. Шуба. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 72 с.