Дипломне проектування

Далека, В. Д. Дипломне проектування : навч. посібник / В. Д. Далека [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2012. — 208 с.