Безпровідні локальні комп’ютерні мережі

Чернега, В. Безпровідні локальні комп’ютерні мережі : навч. посібник / В. Чернега, Б. Платтнер. — Київ : Кондор, 2015. — 238 с.