Методичні вказівки до лабораторної роботи «Перевірка гіпотез про ймовірність для дискретних параметрів»

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Перевірка гіпотез про ймовірність для дискретних параметрів” з курсу “Аналіз даних” для студентів напряму 6.040302 — Інформатика і курсу “Аналіз даних і знань” для студентів напряму 6.040303 — Системний аналіз / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: М. І. Безменов, О. М. Безменова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 24 с.