Наука України у світовому інформаційному просторі

Наука України у світовому інформаційному просторі. — Вип. 14 / НАНУ ; гол. ред. Я. С. Яцків. — Київ : Академперіодика, 2017. — 134 с.