Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей

Мартинюк, Г. Ф. Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей : монографія / Г. Ф. Мартинюк ; НУВГП. — Київ : Кондор, 2017. — 182 с.