Історія України

Олійник, М. Історія України : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє видання, вип. та доп. Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 264 с.