Пам'ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка

Пам'ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма ІV-ІІ ст. до н. е. : колекція О. В. Горілого / Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; дар. О. В. Горілий ; упоряд.: І. Я. Лосієвський, К. В. Бондар. — Харків : ІРІС, 2015. — 120 c.