Високі технології: тенденції розвитку

Високі технології: тенденції розвитку = High technologies: tendencses of development : XXIII міжнар. наук.-техн. семінар, 7-12 верес. 2015 р. : прогр. та запрошення : присвячується 130-річчю нац. техн. ун-ту “Харківський політехнічний інститут” / Одеський нац. ун-т, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Ін-т надтвердих матеріалів НАН України, Афінський нац. техн. ун-т, ГТУ, Запорізький нац. техн. ун-т. — Одеса : ОНПУ ; Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 19 с.