Педагогічний процес : Теорія і практика. Вип. 1

Педагогічний процес : Теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; відп. ред., упоряд. В. А. Омельченко. — Київ : ЕКМО, 2003. — 253 с.