Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта

Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : програма ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,07-10 квітня 2010 р. : з нагоди 125 річчя НТУ "ХПІ", 60 річчя каф. організації виробництва та управління персоналом та 15 річниці заснування економічного факультету / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Таврійський нац. ун-т, Харківський соціально-екон. ін-т, Мішкольцький ун-т, Петрошанський ун-т, ВДТУ. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 64 с.