Основи наукових досліджень

Колесников, О. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / О. В. Колесников. — 2-ге вид., випр. та доп. — К. : Центр учбової літ-ри, 2011. — 144 с.