Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Історія розвитку. 1885-2010

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Історія розвитку. 1885-2010 : присвячується 125-річчю від дня заснування Національного технічного ун-ту "Харківський політехнічний інститут" / В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; ред. В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 408 с.