Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу

Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу : стат. та наукометричний аналіз / Б. А. Маліцький [та ін.] ; дар. Л. Л. Товажнянський ; гол. ред. В. Л. Богданов ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки. — Київ : Фенікс, 2014. — 142 с.